Koncom roku 2014, sme vo firme zaviedli technické postupy, ktoré nám zabezpečujú dodržanie vysokej kvality bez rizika vzniknutého problému.

Je to v podstate presný postup krokov, ktoré musí každý montážnik dodržať tak, aby konečný výsledok bol v potrebnej kvalite.

Dnes máme spracovaných viac ako 18 rôznych spôsobov montáže podlahy. Všetko závisí od toho, aký typ podlahy u klienta realizujeme. Je totiž iné robiť na cementový alebo anhydridový poter a takisto je to úplne iné, pokiaľ robíme podlahu na drevený rošt. Takisto je iný postup pri podlahe v kúpeľni a niečo iné,

pokiaľ je poter mäkký a drolivý až tak, že doň vyšúchame dieru topánkou.

Vzhľadom na to, že dávame záruku na montáž v niektorých prípadoch až 5 rokov, tak naša príprava musí byť

dopredu o to lepšie naplánovaná a prekvapenia musia ísť bokom.

Takže u našich montážnikov vždy nájdete kontrolný zoznam montáže, ktorý "predvída" postupnosť krokov a tak sa zabezpečí správny výsledok.

Lenže, každý prípad, každý klient, každá montáž je vždy trochu iná ako predošlá. A tak sa stále naše postupy vylaďujú a vylepšujú. Vďaka tomuto prístupu sme posledného 1,5 roka nemali žiadnu reklamáciu. Až teraz. Niekto by ma upozornil, aby som toto nikomu nehovoril, ale nehanbím sa za to, že prídeme na niečo nové a to je ten prípad, kedy sa učíme. Aj keď je to náročné na čas a peniaze. Jeden náš klient hovorí, že vlastné chyby sú "vývojovým centrom v praxi".

Tak trošku upozorňujem na to, že robiť veci bez praxe a spracovaných postupov vyjdu draho a nie každý to vie dať do poriadku.

Na konci roku 2015 sme realizovali drevenú podlahu v kúpeľni a pri dokončovaní sa stala vec, s ktorou nikto nerátal. Posledná vrstva oleja zreagovala na yacht deck (čierna guma medzi doskami) a tak nedokázala vyschnúť. Dokonca ju mierne rozleptalo. A tak nám neostalo nič iné, len pátrať po dôvode. Riešenie dodávateľov by bolo veľmi dlhé a tak sme sa pustili do práce sami. Problém sme našli a kúpeľňu opravujeme. Nás to veľmi poučilo a na základe toho hneď upravujeme aj pracovné postupy.

Zrovna toto je príklad, kedy nás oprava stojí viac, ako celkový zisk zo samostatnej realizácie. Pozrite foto našej nápravy.

Yacht deck 1  Yacht deck oprava 3  Yacht deck oprava 2