19. marca 2014

Je dobré vedieť, že nie každá drevina je na terasu vhodná. Pravdou je, že sa dá použiť takmer akákoľvek, ale musíte rátať s veľmi výrazným rozdielom životnosti.

Životnosť dreva ovplyvňuje niekoľko faktorov a tak sa pozrime na tie 3 najdôležitejšie.

 

  • Odolnosť voči plesňam, drevokazným hubám a škodcom. Toto hovorí o tom, kedy začne drevo svoj rozklad. Ten je spôsobený práve plesňami a hubami.
  • Stabilita, alebo tiež reakcia dreva na zmenu vlhkosti, čiže zväčšovanie alebo zmenšovanie objemu pri zmene počasia. Tu vidíme, ako sa drevo správa pri zmene vlhkosti. Čím stabilnejšia drevina, tým menšie dilatačné špáry medzi doskami môžu byť. Je rozdiel či máte medzi doskami rozdiel 5 alebo 10 mm.
  • Hustota dreva, alebo tiež jeho tvrdosť a hmotnosť. Toto ovplyvňuje jeho základnú odolnosť voči opotrebovaniu. Dreviny s hustotou nad 1000 kg/m3 odolajú úderom viac ako dreviny s hustotou 600 kg/m3 a pod. Napríklad drevine IPE (Lapacho), sa tiež hovorí železné drevo. Ten názov veľa napovie.


Tieto faktory sú navzájom prepojené a zväčša platí, že čím je drevo hustejšie (ťahžšie) tak aj dlhšie odoláva plesňam a drevokazným hubám.

Celková odolnosť dreviny, by mala u výrobcu byť označená číslom 1, 2, 3 alebo 4. Pričom 1 je najodolnejšia.

Stabilitu dreviny označujeme číslom od 1 do 5, kde 5 je najstabilnejší.

Keď si zoberieme napríklad smrek, tak je v kategórii 4. Jeho prirodzená odolnosť je cca 10 rokov. Pokiaľ sa oň staráme pravidelnou údržbou a nie je pri tom v stálom kontakte s vodou alebo hlinou, tak to môže byť 15 a viac rokov. Lenže domáci smrek sa už dávno neťaží v mesiacoch, ktoré sú na to najvhodnejšie a z častí lesov, kde je ročný prírastok pomalší. Preto sa častejšie používa na terasu Sibírsky Smrekovec, ktorý rastie pomalšie, je hustejší ako náš domáci a tým pádom vydrží dlhšie.

Neskôr napíšem viac aj o ďalších drevinách, ale teraz len na prehľadnosť uvediem najznámejšie z nich, kde je priradené číslo ich odolnosti, hustoty a stability.  Drevina Trieda odolnosti Stabilita Tvrdosť Hustota/hmotnosť
1 Teak Bharma 1 5 4 800 kg/m3
2 Merbau 1 5 4 830 kg/m3
3 IPE (Lapacho) – Brazílsky orech 1 4 5 1050 kg/m3
4 Tatajuba 1 4 4 850 kg/m3
5 Cumaru – Brazílsky teak 1 3 5 1070 kg/m3
6 Denya 1 3 4 910 kg/m3
7 Bangkirai 2 3 4 910 kg/m3
8 Thermo Jaseň 1 5 2 590 kg/m3
9 Garapa 2 3 4 790 kg/m3
10 Mukulungu 1 2 5 940 kg/m3
11 Massaranduba 1 2 5 1100 kg/m3
12 Agát 1 2 4 725 kg/m3
13 Kempas 2 3 4 880 kg/m3
14 Badi 1 3 3 780 kg/m3
15 Sapeli 3 3 3 690 kg/m3
16 Keruing 3 2 4 790 kg/m3
17 Sibírsky Smrekovec 3 2 3 600 kg/m3
18 Smrek 4 3 2 460 kg/m3