So skúsenosťami, poznatkami, ochotou a serióznym jednaním sme sa stretli hneď pri prvom kontakte s pánom Prívarom. Nielen odbornosť, ale aj príjemné vystupovanie a profesionálny prístup, nás motivovali k rozhodnutiu, prijať jeho návrh a následnú realizáciu položenia podláh v našom novopostavenom dome. Výsledok predstihol naše očakávania čo sa týka kvality a precíznosti odvedenej práce, ako i celkového efektu položenej teakovej podlahy.

Boli sme veľmi spokojní a služby pána Prívaru môžeme len odporučiť. Šugovci